16 Juha Peltoniemi

Juha Peltoniemi
riskipäällikkö

Minä olen 38-vuotias peräläläistynyt perheenisä. Kotona meillä vilisee kolme nuorta poikaa, yksi vaimo, kolme kissaa ja koira. Töihin suuntaan yleensä Seinäjoelle, LähiTapiolan toimistolle, missä vastaan yrityksen riskienhallinnasta. Vapaa-aikaani käytän perhe-elämän lisäksi yhdistystoiminnan, kalastuksen ja metsästyksen parissa. Kotikuntani monipuolinen luonto on  lähellä sydäntäni. Kunnallispolitiikkaan olen tutustunut nyt neljän vuoden ajan varavaltuutetun roolissa. Olen toiminut varajäsenenä yhdyskuntarakennevaliokunnassa ja perusturvalautakunnassa sekä jonkin aikaa varsinaisena jäsenenä tarkastuslautakunnassa.

Vaaliteemoistamme haluan nostaa esiin kuntalaisten hyvinvoinnin. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat perusedellytys hyvinvoivalle kunnalle. Pohjalainen kökkähenki kukoistaa meillä edelleen vahvana, ja tämä mahdollistaakin monipuolisen ja aktiivisen yhdistystoiminnan sekä upeat harrastusmahdollisuudet. Näkisin, että kunnan tehtävä on tukea näitä yhdistyksiä ja seuroja, jotta ne voivat luoda hyvinvointia ja virikkeitä kuntamme asukkaille. Kunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että paitsi keskustaajama, myös kuntamme monimuotoiset kylät pysyvät vireinä. Mielestäni persoonalliset kylät ovat yksi kuntamme vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä. Kylien pitäisi pystyä yhdessä viemään Teuvaa kohti tulevaa. Nyt olisi aika tehdä rohkeasti omannäköisiä ratkaisuja, eikä tyytyä peesailemaan muita.