19 Anu Salmela

Anu Salmela
tuntiopettaja

Olen 41-vuotias tytär, sisko, lapsenlapsi ja äiti. Päivittäinen elämäni on hyvin tiiviisti kiinni monen ikäpolven käytännön arjessa ja sen sujumisen edellytyksissä. Kodin ulkopuolella työskentelen tuntiopettajana vapaassa sivistystyössä. Valtuutettuna meneillään on kolmas kauteni. Vapaan aikani hussaan huoletta ja huolella musiikkia kuunnellen tai kirjoja lukien.

Valtuutettuna pidän hyvin tärkeänä pienen maaseutukunnan lasten ja nuorten oikeuksien, ja paikasta riippumattomien mahdollisuuksien edistämistä. Nuorten aikuisten asema kuntalaisina on jäänyt valitettavan vähälle huomiolle viime vuosina, ja myös näihin palvelutarpeiden paikantamisiin toivoisin näkyvää parannusta. Kasvukeskukset vetävät puoleensa, mutta toivoisin meidän kuntana löytävän tavat joilla tavoittaa heidät, joita maaseudun mahdollisuudet puoleensa vetävät.

Lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla on suora ja välillinen vaikutus myös ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä kunnan elinvoimaan. Vanheneminen tuo väistämättä mukanaan muutoksia yksilön elämään. Näissä muutoksissa on osittain nuorempien polvien ratkaisuilla roolinsa. Kuntana ja kuntalaisina meidän tulee voida vaikuttaa siihen, millaisena asuinkuntana Teuva mielletään. Onko meillä hyvä olla ja asua? Entä halutaanko tänne palata?

Eri-ikäinen vertaisuus, ja ikääntyvien ja heidän omaistensa, omaishoitajiensa ja läheistensä hyvinvointi tulee käytännön toimin turvata. Toimivan kaavan löytäminen siihen, mikä on oikeanlainen tapa rakentaa usean sukupolven yhteistä, toimivaa ja onnellista arkea Teuvan kunnassa tulee olla pohjana kaikessa päätöksenteossa.