24 Lasse Tamsi

Lasse Tamsi
yrittäjä

Olen Lasse Tamsi Äystöltä.  Elämänkokemusta on kertynyt jo 69 vuotta. Koulutukseltani olen sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri ja työurani yrittäjänä on jatkunut jo lähes 40 vuotta. Sähköalan urakointi, suunnittelu ja konsultointi ovat yritykseni toimialaa. Perheeseeni kuuluu vaimo ja 25-vuotias tytär. Toimimme myös kahden huostaanotetun lapsen sijaisperheenä. Olen toiminut Teuvalla kunnanvaltuutettuna kahdeksan vuotta ja hallituksen varapuheenjohtajana viimeiset neljä vuotta. Kirkkovaltuustossa olen toista kautta ja toiminut valtuuston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Minut tavoittaa puhelinnumerosta 050 372 8814.

Vaaliteemoistamme nostan yhdeksi tärkeimmäksi kunnan elinvoiman kehittämisen. Kunnan elinvoimasta riippuu pitkälti kuinka hyvä meidän on täällä Teuvalla elää ja asua. Elinvoimaisella kunnalla on mahdollisuus säilyttää ja parantaa palveluja kuntalaisille. Kaiken perustana on se, että ihmisillä on työtä ja työtä on vain jos paikkakunnalla on yrityksiä. Siksi on erityisen tärkeää luoda ja parantaa yrittäjyyden edellytyksiä ja yrittäjäystävällistä ilmapiiriä. Kunnalla on tärkeä rooli sekä olemassa olevien että uusien yritysten tukemisessa. Joustava ja ajan haasteisiin vastaava elinkeinopolitiikka on hyvä työkalu tässä työssä.

Etätyö on noussut uudeksi merkittäväksi työmuodoksi. Kun asuinpaikka ei ole enää sidottu työpaikan läheisyyteen voi etätyö osaltaan vähentää kunnan väestön vähenemistä. Samalla on kuitenkin huolehdittava asukkaiden, sekä nuorten ja vanhempien, viihtyvyydestä ja vapaa-ajan ajan harrastusmahdollisuuksista. Innostavan ilmapiirin, yhteisöllisyyden ja osallistamisen tukemisella ja parantamisella voidaan vaikuttaa kuntalaisten viihtyvyyteen.

Vastuullinen talouspolitiikka vapauttaa myös kunnan resursseja kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.