25 Satu Tamsi

Satu Tamsi
työkykykoordinaattori

Hei, olen Satu Tamsi 50v työkykykoordinaattori Teuvan Äystöltä. Perheeseeni kuuluvat aviomies, kaksi aikuista lasta sekä useat kotieläimet. Vapaa-aikani saan täyttymään laulamisella, puutarhanhoidolla, sienestyksellä sekä yhteisten asioiden hoitamisella. 

Haluan teemoistamme omalta osaltani nostaa itselleni tärkeän asian eli hyvinvoinnin. Se koostuu monesta asiasta ja se on tärkein kivijalkamme. Hyvinvoinnin keinoja on lähes yhtä monta kuin on meillä kunnassa asukkaita, mutta niiden järjestämiseen osittain tarvitaan myös kunnan omaa rahallista panostusta. Silloin kun palvelujen tarve on asukaslähtöistä ja ne ennaltaehkäisevät tilanteen ajautumista pahempaan, olemme varmasti saaneet aikaan paljon. 

Minulle tutuimpia seikkoja edustavat hyvinvoinnissa sote-asiat. Olen joutunut nykyisessä luottamustehtävässäni tekemään merkittäviä päätöksiä ja ikäviäkin sellaisia, mutta kuitenkin ne olen tehnyt harkiten sekä kokonaisuutta ajatellen tulevaisuuteen peilaten. Vääjäämättä tuottamisen muodot muuttuvat, mutta ne eivät saa olla rapistamassa kuntalaisten luottamusta asioiden hoitamisen suhteen. 

Palvelujen saatavuus, oikea-aikaisuus, laatu ja tehokkuus ovat kaiken lähtökohta. Hyvin järjestetyt palvelut  luovat turvaa ja etenkin niiden oikea-aikaisuus ennen kaikkea. Se mitä tulevaisuus tuo tullessaan nykyisen sotesuunnitelman toteutuessa, eivät edusta niitä seikkoja joita itse pidän tärkeimpinä. Olemmeko valmiit siihen että lähipalvelumme valuvat pahimmillaan Seinäjoelle, tällöinhän jopa Kauhajoki olisi kuntalaisiamme lähempänä. 

Minusta ennen ratkaisevia päätöksiä tulisi ehdottomasti punnita vielä muita järjestämisvaihtoehtoja hyvinvointialueiden sijaan. Ainoastaan siten kykenemme turvaamaan päivittäisten palvelujen saatavuuden, tehokkuuden ja laadun, eli itse harkitsisin vielä toden teolla.